De kerken, Zuiderkerk

Zuiderkerk

Zuiderkerk

In de Zuiderkerk staat een orgel dat gebouwd is door Ahrend & Brunzema.
Het is een prachtig neobarok orgel wat heel goed klinkt in de royale kerkzaal.

Zit de kerk vol dan is het orgel eigenlijk iets te klein om de gemeentezang goed te kunnen meekrijgen. Maar als organisten zijn we blij met dit orgel, want bij de inrichting van de kerk in 1962 zou er eerst een elektronisch instrument komen, maar dit is niet doorgegaan. Het beschikbare bedrag was niet royaal, maar voldoende om er dit orgel van te kunnen bouwen.

En alles is even degelijk en solide gemaakt, van de massief eiken kast tot het kleinste scharniertje toe. Ook het pijpwerk, karakteristiek van klank door de vrijwel geheel open pijpvoeten, is tot in de finesses afgewerkt. Sinds de bouw in 1968 zijn er dan ook weinig reparaties geweest, afgezien natuurlijk van de periodiek noodzakelijke stembeurten.

De nu aanwezige pedaaltoren aan de zijkant was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar is later in het plan opgenomen. Heel mooi klinken bijvoorbeeld de fluitregisters, ook die in het rugwerk, waarvan de registertrekkers zich achter de rug van de organist bevinden, wat eerst wel even wennen was.

Naast het gebruik in de zondagse erediensten wordt het orgel ook gebruikt als studie-instrument.

Orgelconcerten worden hier (nog) niet georganiseerd, overige concerten van koor en/of korps vinden hier wel plaats.

Het liturgisch centrum kan worden vergroot door verlengstukken te plaatsen die op de interieurfoto zijn te zien. Ook de preekstoel is verrijdbaar en wordt dan onder het orgel geschoven.

Zo ontstaat er een royale ruimte waar een koor en/of korps plaats kan nemen.