De kerken, Oosterkerk

Oosterkerk

Oosterkerk (per 1 juli 2021 niet meer in gebruik door de PGA)

In de Oosterkerk staat het grootste Friedrichs orgel van Nederland. Het orgel heeft voorheen gestaan in de Zuiderkerk te Amsterdam.

Deze kerk is in 1929 gesloten, en het orgel bleef er ongebruikt staan tot 1940, toen het werd aangekocht door de Gereformeerde Kerk van Aalten voor de Oosterkerk.
In Amsterdam stond het orgel opgesteld in een zeer grote kas, dit paste niet op de relatief kleine plaats boven de kansel in de Oosterkerk. Het orgel kreeg een nieuwe opstelling waarbij de mechanische tractuur werd vervangen door een elektropneumatische.
Vroeger had het orgel twee klavieren, nu werden het er drie. In 1975 is het orgel gerestaureerd door de fa. Verschueren te Heythuysen. Het werd nu een mechanisch twee klaviers orgel.
In de oorspronkelijke opstelling had het orgel een rugpositief, maar gezien de beperkte ruimte is dit deel nu als z.g. onderpositief uitgevoerd. In het orgel bevindt zich Friedrichs, Hofmeyer en Verschueren pijpwerk.
Het orgel werd op 7 maart 1977 in gebruik genomen met een orgelconcert door Willem Retze Talsma die adviseur was bij de restauratie van het orgel. Organisten als Feike Asma, Klaas Jan Mulder, Sander van Marion hebben op dit orgel een concert gegeven.