De kerken, Joriskerk

Joriskerk

C.F.A. Naber – bouw – 1834
Kerkorgelfabr. Aalten – restauratie – 1926
J.J. Elbertse – herstel – 1946
Flentrop Orgelbouw – deelrestauratie  – 1967
Flentrop Orgelbouw – restauratie – 1990
Boogaard Orgelbouw – groot onderhoud – 2015

Bij de restauratie van 1926 is het orgel in een zwelkast geplaatst (behalve het front). Deze is in 1949 verwijderd bij herstelwerkzaamheden.
In 1943 is oorlogsschade hersteld; in 1949 is het wegens restauratie van de kerktoren gedemonteerd en later teruggeplaatst. In 1967 zijn de mechanieken hersteld, in 1990 de balgen, de slepen en het pijpwerk (incl. dispositieherstel).
Naber heeft oud pijpwerk van rond 1700 gebruikt dat nog in diverse registers is terug te vinden.

Manuaal: Dispositie : 12 stemmen

Prestant 8′
Roerfluit 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Open Fluit 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Woudfluit 2′
Mixtuur III-V
Cornet III disc.
Trompet 8′ b / d

Tremulant (2015)

toonhoogte a’- 448 aangepast in 2015 a’-446
mechanische sleeplade
1-Manuaal : C-f ’’’
Pedaal : C-f (aangehangen)
Sleepladen met mechanische tractuur
Twee spaanbalgen (1990)
Kas, laden, Mechaniek uit 1834

Info: Jan Stronks, Bredevoort